Política de Privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
ResponsableRosDigital
FinalitatL’atenció de solicituds de diversa índole per parte de l’usuari
LegitimacióConsentimient de l’interesat
Destinataris
DretsAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional
Informació adicionalPot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostre pàgina web: seosantcugat.cat

2. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Les present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (d’ara endavant, el “Portal”) que RosDigital posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat dita tercera dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a RosDigital per a les finalitats assenyalades.

El Portal pot oferir funcionalitats per a compartir continguts a través d’aplicacions de tercers. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris d’aquestes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals RosDigital no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, Jaume Ros podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a aquest efecte així ho permeti.

A l’efecte de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimizada o agregada, Jaume Ros podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

2.2.1. QUIN TIPUS DE DADES TRACTEM SOBRE L’USUARI?

RosDigital SL tracta les següents dades de l’usuari:

  • Dades identificatives
  • Direcció electrònica

2.2.2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

RosDigital tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les solicituds de diversa índole portades a terme per par d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

  1. Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat al efecte.
  2. Mitjançant comentaris dels usuaris en xarxes socials com Facebook,  Instagram, Twitter i Youtube.
  3. Mitjançant comentaris d’usuaris a través del nostre blog.
  4. Enviament de newsletter informatives als usuaris que tinguin targeta client.

RosDigital podrà elaborar un perfil comercial, amb base en la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base en aquest perfil.

En el cas que l’Usuari es registri en el Portal a través del login social, RosDigital únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. RosDigital no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que realitzin de la informació de l’usuari.

2.2.3 INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PER AL ENVIAMENT DE COMUNICACIONS DES DE RosDigital

Les dades emprades, o facilitats, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractats per RosDigital per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions, concursos, promocions, enquestes de RosDigital o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a aquest efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a aquest efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà basi en la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic hola@seosantcugat.cat.

2.3. PER QUANT TIEMPS CONSERVARÉM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?


Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari.

2.4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI​?


La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment exprés de l’Usuari.

2.5. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?


En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti, a través de la web, propostes de serveis les seves dades seran facilitades a encarregats del tractament de RosDigital

Així mateix, les dades podran ser cedits a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a RosDigital

2.6. QUINS SÓN ELS DRETS DE L’USUARI QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si RosDigital tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. RosDigital cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos devent per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: RosDigital, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), o correu electrònic a: hola@seosantcugat.cat amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.